16/12/53

วันที่ปีกเปลี่ยนสี

                       Eupatorus siamensis male short horn
17-11-2010
4-12-2010
7-12-2010
9-12-2010
 13-12-2010

 14-12-2010

14-12-2010 11:24
11:25

11:31
11:36
11:45
11:51
12:03
12:44
13:24
14:21
14:42

15-12-2O1O
สรุปรวมใช้เวลาเข้าดักแด้ ราวๆ 40 วัน ครับ ตอนนี้ก็กำลังรอตัวเมียอยู่ว่าจะใช้เวลากี่วันในการเข้าดักแด้

9/12/53

Dyanastes hyllus ถอดสีแล้ว

ในที่สุดสีที่แท้จริงก้ได้ออกมาให้เห็นกันแล้วครับ แต่หลังจากที่ถ่ายรูปได้ 3 วัน เค้าก้จากไปอย่างสงบ โดยได้ทิ้งทายาทไว้จำนวนหนึ่ง
                                    ทายาทที่ทิ้งไว้จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ที่ไม่ฟักออกจากไข่อีก
                                                          Dyanastes hyllus larve 1


                                                           Dynastes hyllus larve 2

ดักแด้ Eupatorus siamensis นอกฤดู

ในที่สุกหลังจากเลี้ยงหนอน แอล 2 มาจนถึงแอล 3 ร่วม 6-8 เดือน ก็เข้าดักแด้ แต่เป็นเพียงตัวผู้เขาสั้น
Eupatorus siamensis Pupa Male Short horn

                                                   Eupatorus siamensis Pupa Female
                                              และนี่คือไข่ของรุ่นที่เพาะได้ในปีนี้ครับ