9/12/53

Dyanastes hyllus ถอดสีแล้ว

ในที่สุดสีที่แท้จริงก้ได้ออกมาให้เห็นกันแล้วครับ แต่หลังจากที่ถ่ายรูปได้ 3 วัน เค้าก้จากไปอย่างสงบ โดยได้ทิ้งทายาทไว้จำนวนหนึ่ง
                                    ทายาทที่ทิ้งไว้จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ที่ไม่ฟักออกจากไข่อีก
                                                          Dyanastes hyllus larve 1


                                                           Dynastes hyllus larve 2