8/10/54

Megasoma elaphus ealphus

หลังจากที่รอคอยมานานร่วม 50 วัน จากการเข้าดักแด้ของเจ้าตัวนี้ในที่สุดก้ออกเป็นตัวให้ได้ชื่นชมครับ                                                        Mee male 101 mm                                                                         Big eye