9/2/55

What sp. ?

ตัวเมียด้วงคีมตัวนี้ผมเก็บได้จากบริเวณหน้าบ้านตัวเองในจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดย่อยไหนครับ ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียในสกุล Odontolabis หรือ Neolucanus มีตัวอย่าง 3 ตัวแล้วครับ สองปีก่อนนี้เก็บได้ 2 ตัว