12/10/53

Phalacrognathus muelleri

ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ด้วงตัวนี้มาเพาะครับ แล้วก้เพาะจนได้หนอนแอล 1 แต่เพราะความใจร้อนของผมเองเลยทำให้หนอนเหล่านั้นตายไปหมด ปีนี้ ผมจึงขอแก้มืออีกทีครับ
                                               Phalacrognathus muelleri  male 58 mm