28/3/54

อึดอัด...เลยถอดออกซะ การลอกคราบเข้าดักแด้ของ Allomyrina dichotoma


17/3/54

Allomyrina dichotoma

จากการนำพ่อ-แม่ พันธุ์ เข้ามาทดลองเพาะพันธุ์ในปีที่แล้ว ก็ได้ผลสำเร็จได้หนอนมาดุแลเพาะเลี้ยงต่ออีกจำนวนหนึ่ง และก้สำเร็จออกมาเป้นตัวเต็มวัย ขนาดน่าพอใจเลยทีเดียว

                                                                  75 mm-----65 mm

75 mm
                                                                                 65 mmLarve Larve Larve

ได้เวลามาสำรวจดูตัวอ่อนของด้วงแต่ละชนิดที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารของผมเองนะครับ เป็นการทดลองในขั้นเริ่มแรก ซึ่งได้ผลดีสำหรับหนอนในสกุลMegasoma แต่ในสกุลDynastes นั้นค่อนข้างยากครับ


Megasoma elaphas male 85 g

Megasoma elaphas frmale 70 g

Megasoma acteon male 55 g

Megasoma acteon female 40 gDynastes hercules male 65 g
Dynastes hercules male 75 g
Cheirotonus parryi 25-30 g