24/8/54

สตัฟแมลง 1

การสตัฟแมลงสไตล์ผมเอง สาธิตโดยใช้แมลงที่ตายใหม่ๆนะครับ เนื่องจากยังเซทง่าย อวัยวะไม่ยึด ถ้าหากใครมีแมลงที่แห้งและแข็งแล้ว ก้ควรเอาไปยืดเส้นอวัยวะโดยการต้มหรืออบก่อนนะครับ
การล็อคขา-ตัว และเขา-เขี้ยว มีเข็ม 1 อันเท่านั้นที่ทิ่มทะลุตัวเมลง นะครับ
หลังจากจัดท่าทางจนพอใจแล้ว ก็ให้ตากแดดแรงๆ 2-3 วันครับ