7/6/54

Chalcosoma caucasus 125 mm

ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นตัวเป็นๆมาเลยครับ สายพันธุ์ไทยแท้ แข็งแรง ดุดัน จน ยักษ์ฝั่งตะวันตกของผมดูเชื่องไปเลยทีเดียว