9/2/55

Welcome to Thailand

Lucanus cervus judaicas CB 98 mm
 ตัวนี้ผมมีโอกาสได้แค่ถ่ายรูปเฉยๆครับ เนื่องจากค่าตัวแพงเหลือที่จะรับได้

Cyclommatus metalifer finae WD 74 mm Cyclommatus metalifer finae Female


Homoderus gladiater WD 46 mm 


 Homoderus gladiater female


 Prosopocoilus savagei 52 mm WD

 Prosopocoilus savagei 40 mm WD
 Prosopocoilus savagie female


และทั้งหมดนี้ก็คือแมลงจากต่างประเทศ ที่ผมได้มีโอกาสสำผัสตัวเป็นๆ แม้บางชนิดจะไม่ได้ทดลองเพาะก็ตาม