16/12/53

วันที่ปีกเปลี่ยนสี

                       Eupatorus siamensis male short horn
17-11-2010
4-12-2010
7-12-2010
9-12-2010
 13-12-2010

 14-12-2010

14-12-2010 11:24
11:25

11:31
11:36
11:45
11:51
12:03
12:44
13:24
14:21
14:42

15-12-2O1O
สรุปรวมใช้เวลาเข้าดักแด้ ราวๆ 40 วัน ครับ ตอนนี้ก็กำลังรอตัวเมียอยู่ว่าจะใช้เวลากี่วันในการเข้าดักแด้