9/12/53

ดักแด้ Eupatorus siamensis นอกฤดู

ในที่สุกหลังจากเลี้ยงหนอน แอล 2 มาจนถึงแอล 3 ร่วม 6-8 เดือน ก็เข้าดักแด้ แต่เป็นเพียงตัวผู้เขาสั้น
Eupatorus siamensis Pupa Male Short horn

                                                   Eupatorus siamensis Pupa Female
                                              และนี่คือไข่ของรุ่นที่เพาะได้ในปีนี้ครับ