29/9/53

การเปลี่ยนแปลงของไข่กว่างซางหูกระต่าย

จากรูปไข่มีลักษณะเป็นทรงกลมขึ้นหลังจากที่แม่กว่างได้วางไข่ประมาณ 2 สัปดาห์ ทีนี้ก็รอเวลาอีก 1-2 สัปดาห์ ที่ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนต่อไป