29/9/53

Eggs of Dynastes hyllus

                            การผสมพัธุ์ของเจ้า Dynastes hyllus เพศผู้กับตัวเมียหมายเลข 2
                                                                                    

หลังจากที่ผมปล่อยตัวผู้กับตัวเมียเลี้ยงรวมกันได้ 1 สัปดาห์ ในตู้เพาะพันธุ์ ผมได้ลองรื้อตู้เพาะพันธุ์เพื่อที่จะแยกตัวเมียลงไปวางไข่ในตู้วางไข่ ผลปรากฏว่า

เก็บไข่ได้จำนวนหนึ่งซึ่งยังไมแข็งแรง ซึ่งผมคาดว่าเป็นไข่ที่มาจากตัวเมียหมายเลข 1

                                                                             


ต่อด้วยเรื่องสีของเจ้าDynastes hyllus เลยนะครับ
หลังจากที่ผมลองเอาเจ้าตัวผู้ มาอยู่ในกล่องเล็กๆเพื่อสังเกดการเปลี่ยนแปลงของสีได้ผลว่า


                                       แต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จ เค้าก็มุดดินลงไปอยู่ใต้กล่อง สีก็เลยกลับกลายเป็นสีดำเหมือนเดิม ข้อสรุปของผมเองเรื่องการเปลี่ยนสีนี้คงเกี่ยวกับความชื้นและแสงครับ