18/9/53

Dorcus antaeus

                                                Dorcus anteus 80 mm
ด้วงคีมกระทิงดำ อาศัยในภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทยครับ ผู้เพาะเลี้ยงบางทั่นสามารถเพาะได้สำเร็จใน กทม ผมจึงนำมาทดลองเพาะศึกษาดู แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ครับ ซึ่งตอนนี้ตัวเมียลงตู้วางไข่ได้ครบ 2 เดือนแล้ว แล้วจะเอารุปตู้วางไข่มาให้ดูนะครับ