18/9/53

Dorcus titanus titanus

                                        Dorcus titanus titanus 77 mm
ตัวนี้มีแต่รูปตัวผู้มาโชว์เฉยๆครับเนื่องจากตัวเมียอ่อนเพลียจากากรเดินทางและตายไปซะก่อน เป็นด้วงคีมฟันเลื่อยที่พบทางตอนใต้ของไทย และ ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย